คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1หญ้ากันงู   ดูรายละเอียด
2หญ้าตีนกาน.  ดูรายละเอียด
3หญ้านาง   ดูรายละเอียด
4หญ้าปากคอก   ดูรายละเอียด
5หญ้าแห้วหมู   ดูรายละเอียด
6หญิงเบญจกัลยาณี   ดูรายละเอียด
7หญิงยักขินี น.  ดูรายละเอียด
8หญิงหัศดี น.  ดูรายละเอียด
9หทยัง น.[หะทะยัง] ดูรายละเอียด
10หทยังชาตัง   ดูรายละเอียด
11หทัย    ดูรายละเอียด
12หทัยวาต น.[หะทัยวาตะ, หะทัยวาด] ดูรายละเอียด
13หทัยวาตะ  [หะไทยะวาตะ] ดูรายละเอียด
14หน่วง๑.ก.,๒.น.  ดูรายละเอียด
15หนวดแมวแดง   ดูรายละเอียด
16หนาดงัว,หนาดงั่ว,หนาดงิ้ว,หนาดวัว   ดูรายละเอียด
17หน้าตะโพกน.  ดูรายละเอียด
18หน้าไฟ    ดูรายละเอียด
19หนามกะแท่ง,หนามจี้   ดูรายละเอียด
20หน้าเหน่า    ดูรายละเอียด
21หนึ่งยาม   ดูรายละเอียด
22หมดสติ ก.  ดูรายละเอียด
23หม้อเกลือ น.   ดูรายละเอียด
24หม้อตาลน.  ดูรายละเอียด
25หมอตำแย น.  ดูรายละเอียด
1234

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน