คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1กกส้มมอ   ดูรายละเอียด
2กฏุกะ กะตุกะ ดูรายละเอียด
3กดก.  ดูรายละเอียด
4กร่อยว.  ดูรายละเอียด
5กระโจมน.  ดูรายละเอียด
6กระชายน.  ดูรายละเอียด
7กระดอมน.  ดูรายละเอียด
8กระดูกงูเหลือม น.  ดูรายละเอียด
9กระดูกไหปลาร้า   ดูรายละเอียด
10กระทือ น.  ดูรายละเอียด
11กระทุ้งพิษไข้ก.  ดูรายละเอียด
12กระเทียมน.  ดูรายละเอียด
13กระเทียมขาว   ดูรายละเอียด
14กระบองแดง น.  ดูรายละเอียด
15กระบองราหู   ดูรายละเอียด
16กระเบนเหน็บ น.  ดูรายละเอียด
17กระพี้ น.  ดูรายละเอียด
18กระเพาะข้าวน.  ดูรายละเอียด
19กระเพาะขี้น.  ดูรายละเอียด
20กระเพาะเข้า   ดูรายละเอียด
21กระเพาะน้ำน.  ดูรายละเอียด
22กระย่อม   ดูรายละเอียด
23กระโรกใหญ่   ดูรายละเอียด
24กระวานน.  ดูรายละเอียด
25กระวานขาว,กระวานจันท์,กระวานดำ,กระวานแดง,กระวาน โพธิสัตว์    ดูรายละเอียด
12345678910...

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน