คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1สมุฏฐานวาตะ น.  ดูรายละเอียด
2สมุฏฐานเสมหะ น.  ดูรายละเอียด
3สมุนไพรน.  ดูรายละเอียด
4สรรพคุณเภสัช น.  ดูรายละเอียด
5สรรพวาระจักรโมละวาโย น.[สับพะวาระจักกะ-] ดูรายละเอียด
6สร้อยพี   ดูรายละเอียด
7สลักเพชร,สลักเพ็ดน.  ดูรายละเอียด
8สลักเพชรจมก.   ดูรายละเอียด
9ส้วงน.  ดูรายละเอียด
10ส้วงทวารน.  ดูรายละเอียด
11ส้วงเลื่อนทวารเบา    ดูรายละเอียด
12สวัดก.  ดูรายละเอียด
13สวิงสวายก.  ดูรายละเอียด
14สหัศธารา น.  ดูรายละเอียด
15สองคลองสันนิบาต   ดูรายละเอียด
16สองยาม   ดูรายละเอียด
17สะกะถานะโรคน.  ดูรายละเอียด
18สะเดาอินเดีย น.  ดูรายละเอียด
19สะตุก.  ดูรายละเอียด
20สะบัก น.  ดูรายละเอียด
21สะบักจมน.  ดูรายละเอียด
22สะพั้นน.  ดูรายละเอียด
23สะพั้นไฟ น.  ดูรายละเอียด
24สะโพกน.  ดูรายละเอียด
25สะโภก   ดูรายละเอียด
1234567

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน