คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ศอเสมหะ    ดูรายละเอียด
2ศักการะโรค น.  ดูรายละเอียด
3ศิศิรฤดู [สิสิระรึดู] ดูรายละเอียด
4ศุญทะกะลาน.  ดูรายละเอียด
5เศวตศิลา   ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน