คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1วรรคน.  ดูรายละเอียด
2วรรณานงคราญ,วัณณานงคราญ    ดูรายละเอียด
3วสันตฤดูน.[วะสันตะรึดู] ดูรายละเอียด
4วสันตเหมันตฤดู [วะสันตะเหมันตะรึดู] ดูรายละเอียด
5วสาน.  ดูรายละเอียด
6วักกัง น.  ดูรายละเอียด
7วัณโรค, วัณโรคปอด    ดูรายละเอียด
8วัณโรคฟองสมุทร   ดูรายละเอียด
9วัสสานฤดูน.[วัสสานะรึดู] ดูรายละเอียด
10วางชัลลุกะ    ดูรายละเอียด
11วางปลิง    ดูรายละเอียด
12วาตอชิณ,วาตะอชิณ น.  ดูรายละเอียด
13วาตะสุตะโรค น.  ดูรายละเอียด
14ว่านตีนดิน,ว่านตีนเย็น,ว่านหอม   ดูรายละเอียด
15ว่านปอบ,ว่านไฟ   ดูรายละเอียด
16ว่านเปราะป่า   ดูรายละเอียด
17วามะกะคุละมะ น.  ดูรายละเอียด
18วาโยธาตุ    ดูรายละเอียด
19วาโยธาตุสมุฏฐาน   ดูรายละเอียด
20วารยักษวาโย น.[วาระยักสะ-] ดูรายละเอียด
21วิจิตรนาวรร,วิจิตรนาวรรณ    ดูรายละเอียด
22วิชิกามะโรค น.  ดูรายละเอียด
23วิญญาณขันธ์ น.[วินยานะขัน, วินยานนะขัน] ดูรายละเอียด
24วิญญาณักขันโธ [วินยานักกะขันโท] ดูรายละเอียด
25วิตานะโรค น.  ดูรายละเอียด
12

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน