คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ลงแดง ก.  ดูรายละเอียด
2ลงฝักน.  ดูรายละเอียด
3ลมกษัย,ลมกระษัย น.  ดูรายละเอียด
4ลมกองละเอียด น.  ดูรายละเอียด
5ลมกองหยาบ น.  ดูรายละเอียด
6ลมกัมมัชวาต,ลมกัมมัชชวาต, ลมกรรมมัชวาตน.[-กำมัดชะวาด] ดูรายละเอียด
7ลมกาฬสิงคลี น.[-กาละสิงคลี, -กานละสิงคลี, -กานสิงคลี] ดูรายละเอียด
8ลมกำเดา น.  ดูรายละเอียด
9ลมกำเนิด   ดูรายละเอียด
10ลมกุมภัณฑ์ น.[-กุมพัน] ดูรายละเอียด
11ลมกุมภัณฑยักษ์น.[-กุมพันทะยัก] ดูรายละเอียด
12ลมเกลี่ยวดำ,ลมเกี่ยวดำ    ดูรายละเอียด
13ลมขึ้น,ลมขึ้นเบื้องสูง   ดูรายละเอียด
14ลมขึ้นสูง น.  ดูรายละเอียด
15ลมจร น.  ดูรายละเอียด
16ลมจะโปง   ดูรายละเอียด
17ลมจะโปงสะคริวน.  ดูรายละเอียด
18ลมจับโปง   ดูรายละเอียด
19ลมจำปราบ น.  ดูรายละเอียด
20ลมชิวหาสดม,ลมชิวหาสดมภ์น.[-ชิวหาสะดม] ดูรายละเอียด
21ลมซางน.  ดูรายละเอียด
22ลมดูดสะบักน.  ดูรายละเอียด
23ลมตติยาวิโรธน.[-ตะติยาวิโรด] ดูรายละเอียด
24ลมตะกัง   ดูรายละเอียด
25ลมตะคริว,ลมตะคิว น.  ดูรายละเอียด
123456

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน