คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1รกน.  ดูรายละเอียด
2รกบิน น.  ดูรายละเอียด
3รวงผึ้ง   ดูรายละเอียด
4รส น.  ดูรายละเอียด
5รสกล้าว.  ดูรายละเอียด
6รสประธาน น.  ดูรายละเอียด
7รสยา๔รส   ดูรายละเอียด
8รสยา๖รส   ดูรายละเอียด
9รสยา๘รส   ดูรายละเอียด
10รสยา๙รส   ดูรายละเอียด
11รสยา น.  ดูรายละเอียด
12รสเย็น น.  ดูรายละเอียด
13รสร้อน น.  ดูรายละเอียด
14รสสุขุม น.  ดูรายละเอียด
15ร้องไห้๓เดือน   ดูรายละเอียด
16ร้อนใน น.  ดูรายละเอียด
17ระคนก.  ดูรายละเอียด
18ระดูน.  ดูรายละเอียด
19ระดูทับไข้ น.  ดูรายละเอียด
20ระดูล้างหน้า น.  ดูรายละเอียด
21ระแนงก.  ดูรายละเอียด
22ระบมก.  ดูรายละเอียด
23ระบายก.  ดูรายละเอียด
24ระย่อมน.  ดูรายละเอียด
25ระย่อมแดง   ดูรายละเอียด
123

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน