คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ยกนัง น.[ยะกะนัง] ดูรายละเอียด
2ยอกก.  ดูรายละเอียด
3ย่อม,ย่อมตีนหมา   ดูรายละเอียด
4ยักกระสายน.  ดูรายละเอียด
5ยักขินีวาโย น.[ยักขินี-] ดูรายละเอียด
6ยักษ์นงเยาว์    ดูรายละเอียด
7ยักษ์บริสุทธิ์    ดูรายละเอียด
8ยาน.  ดูรายละเอียด
9ยากวน น.  ดูรายละเอียด
10ยากวาดน.  ดูรายละเอียด
11ยาแกง น.  ดูรายละเอียด
12ยาแก้วห้าดวง    ดูรายละเอียด
13ยาขี้ผึ้ง น.  ดูรายละเอียด
14ยาชง น.  ดูรายละเอียด
15ยาชโลม น.  ดูรายละเอียด
16ยาดนาง   ดูรายละเอียด
17ยาดอง น.  ดูรายละเอียด
18ยาดองเหล้า    ดูรายละเอียด
19ยาต้มน.  ดูรายละเอียด
20ยาถ่ายดีเกลือ    ดูรายละเอียด
21ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง น.  ดูรายละเอียด
22ยาธาตุ น.  ดูรายละเอียด
23ย่านนาง   ดูรายละเอียด
24ย่านางน.  ดูรายละเอียด
25ยาประจุน.  ดูรายละเอียด
123

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน