คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1มงคร่อ,มงคล่อ   ดูรายละเอียด
2มดลูกเข้าอู่ น.  ดูรายละเอียด
3มดลูกเคลื่อน น.  ดูรายละเอียด
4มดลูกด่ำ    ดูรายละเอียด
5มดลูกตะแคง    ดูรายละเอียด
6มดลูกลอย    ดูรายละเอียด
7มนุษรูป น.[มะนุดสะรูบ] ดูรายละเอียด
8มหัศรูป น.[มะหัดสะรูบ] ดูรายละเอียด
9มหากำลัง   ดูรายละเอียด
10มหาจักรใหญ่ น.  ดูรายละเอียด
11มหาชุมนุมใหญ่สันนิบาต   ดูรายละเอียด
12มหานิลแท่งทอง น.  ดูรายละเอียด
13มหานิลแท่งทองใหญ่ น.  ดูรายละเอียด
14มหาพิกัดน.  ดูรายละเอียด
15มหาพิกัดสมุฏฐาน น.  ดูรายละเอียด
16มหาสมมิทธิ์ใหญ่ น.[มะหาสมมิด-] ดูรายละเอียด
17มหาสมิทธิ์ใหญ่ [มะหาสะมิด-] ดูรายละเอียด
18มหาสันนิบาต น.  ดูรายละเอียด
19มองคร่อน.  ดูรายละเอียด
20มะกรูดน.  ดูรายละเอียด
21มะก๊อ    ดูรายละเอียด
22มะก่องแก้ว    ดูรายละเอียด
23มะขามน.  ดูรายละเอียด
24มะขามขบ   ดูรายละเอียด
25มะขามป้อมน.  ดูรายละเอียด
1234

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน