คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ภาชรน.  ดูรายละเอียด
2ภิมเสน , ภีมเสน    ดูรายละเอียด
3เภสัชกรรมไทย น.  ดูรายละเอียด
4เภสัชกรรมแผนโบราณ    ดูรายละเอียด
5เภสัชกรรมแผนไทย    ดูรายละเอียด
6เภสัชวัตถุ น.  ดูรายละเอียด
7เภาะเข้า   ดูรายละเอียด
8เภาะน้ำ   ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน