คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ฟองน.  ดูรายละเอียด
2ฟองดัน    ดูรายละเอียด
3ฟองดันบวมน.  ดูรายละเอียด
4ฟองพระสมุทร   ดูรายละเอียด
5ฟองสมุทร น.  ดูรายละเอียด
6ฟาก   ดูรายละเอียด
7ฟ้าทะลาย    ดูรายละเอียด
8ฟ้าทะลายโจร น.  ดูรายละเอียด
9ฟาย ก.  ดูรายละเอียด
10ฟายมือ ๑.ว.,๒.น.,๓.ลักษณนาม  ดูรายละเอียด
11เฟื้องน.  ดูรายละเอียด
12ไฟใต้ดิน   ดูรายละเอียด
13ไฟธาตุกำเริบ น.  ดูรายละเอียด
14ไฟประลัยกัลป์,ไฟปลัยกัลป์ น.  ดูรายละเอียด
15ไฟห้ากอง น.  ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน