คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1พญาดาบหัก   ดูรายละเอียด
2พญารากเดียว   ดูรายละเอียด
3พญาเล็งจ้อน    ดูรายละเอียด
4พ่นก.  ดูรายละเอียด
5พมพี   ดูรายละเอียด
6พยับหมอก    ดูรายละเอียด
7พรมเสน    ดูรายละเอียด
8พรรดึก๑.ก.,๒.น.[พันระดึก] ดูรายละเอียด
9พรหมกิจน.[พรมมะกิด] ดูรายละเอียด
10พรหมชาติ น.[พรม-, พรมมะ-] ดูรายละเอียด
11พระคัมภีร์ น.  ดูรายละเอียด
12พระตำหรับแผนฝีดาษน.  ดูรายละเอียด
13พระยอด    ดูรายละเอียด
14พระรากขวัญ   ดูรายละเอียด
15พร่างว.[พฺร่าง] ดูรายละเอียด
16พริกไทย,พริกไทน.  ดูรายละเอียด
17พริกไทยดำ    ดูรายละเอียด
18พริกไทยล่อน    ดูรายละเอียด
19พริกล่อน   ดูรายละเอียด
20พริณะโรค น.[พะรินะโรก] ดูรายละเอียด
21พรึง ๑.น.,๒.ก.  ดูรายละเอียด
22พรึนว.  ดูรายละเอียด
23พฤกษชาติ น.  ดูรายละเอียด
24พฤกษวัตถุ    ดูรายละเอียด
25พลีก.  ดูรายละเอียด
123

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน