คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ผง๑.น.,๒.ว.  ดูรายละเอียด
2ผด น.  ดูรายละเอียด
3ผลน.  ดูรายละเอียด
4ผลไม้   ดูรายละเอียด
5ผลเอน   ดูรายละเอียด
6ผลเอ็ล   ดูรายละเอียด
7ผักหนอก   ดูรายละเอียด
8ผายก.  ดูรายละเอียด
9ผื่นน.  ดูรายละเอียด
10ผุด ก.  ดูรายละเอียด
11เผ็ดร้อน ว.  ดูรายละเอียด
12แผนการนวด   ดูรายละเอียด
13แผนคว่ำ   ดูรายละเอียด
14แผนนวดน.  ดูรายละเอียด
15แผนปลิงน.  ดูรายละเอียด
16แผนปลิงคว่ำ   ดูรายละเอียด
17แผนปลิงหงาย   ดูรายละเอียด
18แผนฝีน.  ดูรายละเอียด
19แผนหงาย   ดูรายละเอียด
20แผนหมอนวด   ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน