คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ปกติโลหิต    ดูรายละเอียด
2ปฉัณณธาตุอติสาร น.[ปะฉันนะทาด-] ดูรายละเอียด
3ปฐมยาม น.[ปะถมมะยาม] ดูรายละเอียด
4ปฐมวัย น.[ปะถมไว, ปะถมมะไว] ดูรายละเอียด
5ปฐวีธาตุ,ปถวีธาตุ [ปะถะวีทาด] ดูรายละเอียด
6ปถวีธาตุสมุฏฐาน   ดูรายละเอียด
7ปทุม   ดูรายละเอียด
8ปทุมราชา    ดูรายละเอียด
9ปรเมหะ น.[ปะระ-] ดูรายละเอียด
10ปรวด น.[ปะหรวด] ดูรายละเอียด
11ประคบก.  ดูรายละเอียด
12ประจุก.  ดูรายละเอียด
13ประจุโลหิต ก.  ดูรายละเอียด
14ประจุเสมหะ ก.  ดูรายละเอียด
15ประชุมตำราแผนฝี   ดูรายละเอียด
16ประดง น.  ดูรายละเอียด
17ประดงควาย น.  ดูรายละเอียด
18ประดงช้าง น.  ดูรายละเอียด
19ประดงเพลิง,ประดงไฟ น.  ดูรายละเอียด
20ประดงมด น.  ดูรายละเอียด
21ประดงแมว น.  ดูรายละเอียด
22ประดงแรด น.  ดูรายละเอียด
23ประดงลม น.  ดูรายละเอียด
24ประดงลิง น.  ดูรายละเอียด
25ประดงเลือด น.  ดูรายละเอียด
12345

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน