คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1บอระเพ็ดน.  ดูรายละเอียด
2บักขาม   ดูรายละเอียด
3บักตูม   ดูรายละเอียด
4บัวทั้ง ๕น.  ดูรายละเอียด
5บัวบกน.  ดูรายละเอียด
6บัวเบญจพรรณ    ดูรายละเอียด
7บัวพิเศษ น.  ดูรายละเอียด
8บัวหลวง น.  ดูรายละเอียด
9บาทจิตร   ดูรายละเอียด
10บาทาทึก,บาทาธึกน.  ดูรายละเอียด
11บาทาทึบ   ดูรายละเอียด
12บานทะโรคน.  ดูรายละเอียด
13บาลติญาณะโรค   ดูรายละเอียด
14บำรุงก.  ดูรายละเอียด
15บำรุงกำลัง ก.  ดูรายละเอียด
16บำรุงธาตุ ก.  ดูรายละเอียด
17บำรุงน้ำนม ก.  ดูรายละเอียด
18บำรุงร่างกาย ก.  ดูรายละเอียด
19บำรุงเลือด, บำรุงโลหิต ๑.ก.,๒.ว.  ดูรายละเอียด
20บำรุงหัวใจ ก.  ดูรายละเอียด
21บีคน   ดูรายละเอียด
22บีบก.  ดูรายละเอียด
23บุณฑริก   ดูรายละเอียด
24บุนนาคน.  ดูรายละเอียด
25บุพโพน.[บุบโพ] ดูรายละเอียด
12

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน