คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1นขา น.  ดูรายละเอียด
2นวโกฐ    ดูรายละเอียด
3นวดก.  ดูรายละเอียด
4นวดกล่อมท้อง    ดูรายละเอียด
5นวดเข้าตะเกียบ    ดูรายละเอียด
6นวทวาร น.  ดูรายละเอียด
7นหารูน.  ดูรายละเอียด
8นหารูชาโต    ดูรายละเอียด
9นั่งถ่านก.  ดูรายละเอียด
10นัดก.  ดูรายละเอียด
11นัตถุ์น.  ดูรายละเอียด
12นาคบาท,นาคบาศน.[นากคะบาด] ดูรายละเอียด
13นาบหม้อเกลือ   ดูรายละเอียด
14นาภี น.  ดูรายละเอียด
15น้ำกระสาย, น้ำกระสายยา   ดูรายละเอียด
16น้ำข้าว,น้ำข้าวเช็ดน.  ดูรายละเอียด
17น้ำเข้า,น้ำเข้าเช็ด   ดูรายละเอียด
18น้ำไขเสนียด    ดูรายละเอียด
19น้ำครำน.  ดูรายละเอียด
20น้ำคาวปลาน.  ดูรายละเอียด
21น้ำซาวข้าว,น้ำซาวเข้าน.  ดูรายละเอียด
22น้ำดอกไม้น.  ดูรายละเอียด
23น้ำดอกไม้เทศน.  ดูรายละเอียด
24น้ำดอกไม้ไท, น้ำดอกไม้สด    ดูรายละเอียด
25น้ำด่าง๖ประการน.  ดูรายละเอียด
123

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน