คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ธนูทระวาต    ดูรายละเอียด
2ธนูทวน   ดูรายละเอียด
3ธรณีสันฑะฆาต,ธรณีสันทฆาฏ,ธรณีสันทคาต น.  ดูรายละเอียด
4ธรสูตร์,ธรสูตร    ดูรายละเอียด
5ธาตุน.[ทาด] ดูรายละเอียด
6ธาตุ๔   ดูรายละเอียด
7ธาตุกำเนิดน.  ดูรายละเอียด
8ธาตุกำเริบ น.  ดูรายละเอียด
9ธาตุเจ้าเรือน น.  ดูรายละเอียด
10ธาตุดินน.  ดูรายละเอียด
11ธาตุแตก น.  ดูรายละเอียด
12ธาตุทอง น.  ดูรายละเอียด
13ธาตุน้ำน.  ดูรายละเอียด
14ธาตุบรรจบ น.  ดูรายละเอียด
15ธาตุเบา๑.ว.,๒.น.  ดูรายละเอียด
16ธาตุพิการน.  ดูรายละเอียด
17ธาตุเพลิง,ธาตุไฟ น.  ดูรายละเอียด
18ธาตุไม้ น.  ดูรายละเอียด
19ธาตุไม่ปรกติ น.  ดูรายละเอียด
20ธาตุลม น.  ดูรายละเอียด
21ธาตุวัตถุ น.  ดูรายละเอียด
22ธาตุวิปลาศ,ธาตุวิปลาส น.  ดูรายละเอียด
23ธาตุสมุฏฐานน.[ทาดสะหมุดถาน] ดูรายละเอียด
24ธาตุหนัก๑.ว.,๒.น.  ดูรายละเอียด
25ธาตุหย่อนน.  ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน