คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ถ่วงก.  ดูรายละเอียด
2ถอนพิษไข้ ก.  ดูรายละเอียด
3ถันน.  ดูรายละเอียด
4ถันประโยธรน.  ดูรายละเอียด
5ถ่ายเส้นก.  ดูรายละเอียด
6เถาจุ้งจะริง   ดูรายละเอียด
7เถาจุ่งจะลิงตัวแม่    ดูรายละเอียด
8เถาจุงจาลิง    ดูรายละเอียด
9เถาดาน น.  ดูรายละเอียด
10เถาตาปลา    ดูรายละเอียด
11เถาย่านาง   ดูรายละเอียด
12เถาวัลย์เขียว   ดูรายละเอียด
13เถาวัลย์เปรียง น.  ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน