คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ตกฟาก ก.  ดูรายละเอียด
2ตกมูกตกเลือด    ดูรายละเอียด
3ตกมูกเลือด ก.  ดูรายละเอียด
4ตกเลือด ก.  ดูรายละเอียด
5ตโจ น.  ดูรายละเอียด
6ต้นน.  ดูรายละเอียด
7ต้นกรามน.  ดูรายละเอียด
8ต้ม๓เอา๑   ดูรายละเอียด
9ต้มก.  ดูรายละเอียด
10ตริตบาทวาโยน.[ตะริตะบาทะ-] ดูรายละเอียด
11ตรีกฏุก,ตรีกะฏุก,ตรีกระฏุกน.  ดูรายละเอียด
12ตรีกาลพิศม์ น.[-กาละพิด, -กานละพิด] ดูรายละเอียด
13ตรีกาลพิษ   ดูรายละเอียด
14ตรีเกษรมาศ   ดูรายละเอียด
15ตรีเกษรามาศ,ตรีเกสรามาศ น.  ดูรายละเอียด
16ตรีเกสรมาศ    ดูรายละเอียด
17ตรีคันทวาต,ตรีคันธวาตน.[-คันทะวาด] ดูรายละเอียด
18ตรีฉินทลามกา,ตรีฉินทลามะกา น.[-ฉินทะลามะกา] ดูรายละเอียด
19ตรีชะวาสังข์น.  ดูรายละเอียด
20ตรีชาติ   ดูรายละเอียด
21ตรีญาณรศ,ตรีญาณรสน.[-ยานนะรด] ดูรายละเอียด
22ตรีทะเวติคันธา น.  ดูรายละเอียด
23ตรีทิพรศ,ตรีทิพรส น.[-ทิบพะรด] ดูรายละเอียด
24ตรีทุรวสา,ตรีทุระวะสะ น.  ดูรายละเอียด
25ตรีเทวตรีคันธา [-ทะเว-] ดูรายละเอียด
123456

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน