คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ดอกน.  ดูรายละเอียด
2ดอกคำฝอย   ดูรายละเอียด
3ดอกจันทน์น.  ดูรายละเอียด
4ดอกไม้น.  ดูรายละเอียด
5ดอกสารภี   ดูรายละเอียด
6ดอง ก.  ดูรายละเอียด
7ดัดก.  ดูรายละเอียด
8ดัดกาย น.  ดูรายละเอียด
9ดับพิษร้อน ก.  ดูรายละเอียด
10ด่าง   ดูรายละเอียด
11ด่างทั้ง๗น.  ดูรายละเอียด
12ดานว.  ดูรายละเอียด
13ดีเกลือน.  ดูรายละเอียด
14ดีเกลือฝรั่ง น.  ดูรายละเอียด
15ดีคน   ดูรายละเอียด
16ดีงูเหลือม น.  ดูรายละเอียด
17ดีปลีน.  ดูรายละเอียด
18ดีปลีเชือก    ดูรายละเอียด
19ดึง ก.  ดูรายละเอียด
20ดึงกระดูก ก.  ดูรายละเอียด
21ดึงเส้น ก.  ดูรายละเอียด
22เด็ก น.  ดูรายละเอียด
23เด็กโต น.  ดูรายละเอียด
24เด็กเล็ก น.  ดูรายละเอียด
25เดื่อเกลี้ยง   ดูรายละเอียด
12

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน