คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ซ่วง   ดูรายละเอียด
2ซาง น.  ดูรายละเอียด
3ซางกระดูก น.  ดูรายละเอียด
4ซางกระตัง น.  ดูรายละเอียด
5ซางกระแนะ    ดูรายละเอียด
6ซางกระแหนะ น.  ดูรายละเอียด
7ซางกรายน.  ดูรายละเอียด
8ซางกำเนิด    ดูรายละเอียด
9ซางขโมย   ดูรายละเอียด
10ซางข้าวเปลือก,ซางเข้าเปลือกน.  ดูรายละเอียด
11ซางโค น.  ดูรายละเอียด
12ซางจรน.  ดูรายละเอียด
13ซางเจ้าเรือนน.  ดูรายละเอียด
14ซางโจร น.  ดูรายละเอียด
15ซางช้างน.  ดูรายละเอียด
16ซางแดง น.  ดูรายละเอียด
17ซางแดงตัวผู้    ดูรายละเอียด
18ซางแดงตัวเมีย    ดูรายละเอียด
19ซางทับกำเดา    ดูรายละเอียด
20ซางทับสำรอก    ดูรายละเอียด
21ซางแทรก    ดูรายละเอียด
22ซางนางริ้น น.  ดูรายละเอียด
23ซางน้ำ น.  ดูรายละเอียด
24ซางฝ้าย น.  ดูรายละเอียด
25ซางเพลิง, ซางไฟ น.  ดูรายละเอียด
12

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน