คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1งวดก.  ดูรายละเอียด
2งัดเส้น   ดูรายละเอียด
3งูทับทางขาว   ดูรายละเอียด
4งูทับสมิงคลาน.[-ทับสะหฺมิงคฺลา] ดูรายละเอียด
5งูปูติมุข น.  ดูรายละเอียด
6งูเหลือม น.  ดูรายละเอียด

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน