คลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คลังความรู้


พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (DICTIONARY)

กรอกข้อมูลค้นหา

ดูทั้งหมด

แสดงจำนวนพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมไทย 2067 Record
ลำดับชื่อชนิดของคำคำอ่านดูรายละเอียด
1ขม ว.  ดูรายละเอียด
2ขมิ้น   ดูรายละเอียด
3ขบไหล่ น.  ดูรายละเอียด
4ขมิ้นแกง   ดูรายละเอียด
5ขมิ้นชันน.  ดูรายละเอียด
6ขยำก.  ดูรายละเอียด
7ขลู่ น.  ดูรายละเอียด
8ขวัญน.  ดูรายละเอียด
9ขวัญกินเถื่อนน.  ดูรายละเอียด
10ของแสลง น.  ดูรายละเอียด
11ขะย่อม,ขะหย่อม   ดูรายละเอียด
12ขะลำ น.(ถิ่น-อีสาน) ดูรายละเอียด
13ขัดไหล่ น.  ดูรายละเอียด
14ขันทามรชิด น.[ขันทามอระชิด] ดูรายละเอียด
15ขันทาสอรพิด น.[ขันทาสอระพิด] ดูรายละเอียด
16ขันธ์น.  ดูรายละเอียด
17ขันธ์๕น.  ดูรายละเอียด
18ขันธชารต [ขันทะชาระตะ] ดูรายละเอียด
19ขันโธ   ดูรายละเอียด
20ขับ ก.  ดูรายละเอียด
21ข่าน.  ดูรายละเอียด
22ขากรรไกรสลักเพชร    ดูรายละเอียด
23ข้าวติดหน้าตะโพนน.  ดูรายละเอียด
24ข่าหยวก   ดูรายละเอียด
25ข่าหลวง   ดูรายละเอียด
1234567

จำนวนคนเข้าใช้งาน คน